The following subjects are offered at Koos Sadie Primary School in accordance with the National Curriculum Statement / Die volgende vakke word by Laerskool Koos Sadie aangebied in ooreenkoms met die Nasionale Beleidsverklaring:

Foundation Phase / Grondslagfase (Gr R – 3)

 • Home Language / Huistaal
 • First Additional Language (excluding grade R) / Eerste Addisionele Taal (graad R uitgesluit)
 • Mathematics / Wiskunde
 • Life Skills consisting of / Lewensvaardighede wat bestaan uit:
  • Beginning Knowledge / Aanvangskennis
  • Creative Arts / Skeppende Kunste
  • Physical Education / Liggaamsopvoeding
  • Personal and Social Well-being / Persoonlike en Sosiale Welsyn

Intermediate Phase / Intermediêre Fase (Gr 4 – 6)

 • Home Language / Huistaal
 • First Additional Language / Eerste Addisionele Taal
 • Mathematics / Wiskunde
 • Natural Sciences and Technology / Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Social Sciences / Sosiale Wetenskappe
 • Life Skills consisting of / Lewensvaardighede wat bestaan uit:
  • Creative Arts / Skeppende Kunste
  • Physical Education / Liggaamsopvoeding
  • Personal and Social Well-being / Persoonlike en Sosiale Welsyn

Senior Phase / Senior Fase (Gr 7)

 • Home Language / Huistaal
 • First Additional Language / Eerste Addisionele Taal
 • Mathematics / Wiskunde
 • Natural Sciences / Natuurwetenskappe
 • Social Sciences / Sosiale Wetenskappe
 • Technology / Tegnologie
 • Economic Management Sciences / Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Life Orientation / Lewensoriëntering
 • Creative Arts / Skeppende Kunste